Privacy Statement

Company More Binnenvloeren verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Company More Binnenvloeren gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt Company More Binnenvloeren deze persoonsgegevens om toegang tot de klanten te verlenen, bijeenkomsten te organiseren en betalingen te innen. Company More Binnenvloeren vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Company More Binnenvloeren gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Company More Binnenvloeren geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Company More Binnenvloeren om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Company More Binnenvloeren sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. Company More Binnenvloeren adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.

 

Bewaartermijn gegevens

Company More Binnenvloeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Company More Binnenvloeren de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Company More Binnenvloeren beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.

 

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Company More Binnenvloeren websites zijn verbonden. Company More Binnenvloeren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Company More Binnenvloeren, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Company More Binnenvloeren via info@companymore.nl (link stuurt een e-mail). Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@companymore.nl (link stuurt een e-mail) aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Company More Binnenvloeren. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via info@companymore.nl (link stuurt een e-mail). Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven.

 

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen Company More Binnenvloeren of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Company More Binnenvloeren niet met derden.

 

Verwijderen en weigeren van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Wijziging van deze verklaringen

Company More Binnenvloeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Company More Binnenvloeren op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 24 Mei 2018.

Openingstijden:
Van 1 Maart tot 1 Oktober:
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 15.30
Zondag gesloten

Van 1 Oktober tot 1 Maart:
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 14.30 uur
Zondag gesloten

Eventueel op afspraak buiten openingstijden.

  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Pinterest Social Icon
Company More Binnenvloeren - Delfweg 36A - 2211VM - Noordwijkerhout
trustpilot-logo-design-1.png