Privacy verklaring

Company More Binnenvloeren verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Company More Binnenvloeren gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt Company More Binnenvloeren deze persoonsgegevens om toegang tot de klanten te verlenen, bijeenkomsten te organiseren en betalingen te innen. Company More Binnenvloeren  vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Company More Binnenvloeren gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Company More Binnenvloeren geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Company More Binnenvloeren om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Company More Binnenvloeren sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. Company More Binnenvloeren adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.

Bewaartermijn gegevens

Company More Binnenvloeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Company More Binnenvloeren de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Company More Binnenvloeren beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Company More Binnenvloeren websites zijn verbonden. Company More Binnenvloeren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Company More Binnenvloeren, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Company More Binnenvloeren  via info@companymore.nl . Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@companymore.nl  aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Company More Binnenvloeren. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via info@companymore.nl . Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven.

Wijziging van deze verklaringen

Company More Binnenvloeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Company More Binnenvloeren op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 24 Mei 2018.